bavljenje


bavljenje
n occupation (with), preoccupation (with), engagement (in), pursuit (of), cultivation (of), practice (of)? handling (of); -boravak, zadržavanje l bavljenje politikom pursuit/ /practice of itd. politics, political activity; - samim sobom self-involvement
* * *
• dealing
• stay

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • bavljenje — bȁvljēnje sr DEFINICIJA 1. <gl. im.>, v. baviti 2. razg. a. boravak, zadržavanje [bavljenje vlaka na stanici] b. zaokupljenost [bavljenje samim sobom] ETIMOLOGIJA vidi baviti …   Hrvatski jezični portal

 • -džija — DEFINICIJA kao drugi dio riječi označuje 1. reg. zanat, bavljenje majstora koji što izrađuje i s čime radi ili trguje [kazandžija; samardžija] 2. žarg. a. bavljenje čime [filmadžija] b. sklonost, svojstvo, nagnuće [bundžija] …   Hrvatski jezični portal

 • brodárstvo — sr 1. {{001f}}djelatnost za obavljanje prijevoza brodovima; brodarenje 2. {{001f}}struka koja osposobljava za bavljenje brodarstvom …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • cȑta — cȑt|a ž 〈G mn cȓtā〉 1. {{001f}}ostvaren ili zamišljen trag koji ostavlja sredstvo za pisanje 2. {{001f}}stvarni ili zamišljeni potez koji dijeli što od čega [povući ∼u (pod što) završiti bavljenje čime, učiniti kraj nečemu što se dugo razmatra,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • faktògraf — m (faktògrafkinja ž) onaj koji se bavi faktografijom, kojemu je bavljenje faktografijom način proučavanja čega i koji zazire od širih ocjena, sintetiziranja i sl. (ob. u povijesnim i srodnim znanostima); činjeničar …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • fotoamaterìzam — m 〈G zma〉 organizirano neprofesionalno bavljenje fotografijom …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • golubárstvo — sr bavljenje uzgojem golubova; golubarenje …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • hajdùčija — ž 1. {{001f}}bavljenje hajdučkim poslom, hajdukovanje, hajduštvo 2. {{001f}}pren. opak postupak u poslovanju, trgovini, poslovnim odnosima, politici i javnom životu; krajnja nekorektnost; otimačina, nečasnost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • historiogràfija — ž 1. {{001f}}znanost koja se bavi opisivanjem prošlosti ljudskog društva prema izgrađenoj metodi; historijska znanost 2. {{001f}}term. predznanstveno bavljenje prošlošću od Herodota do 19. st. ✧ {{001f}}grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • kabalìstika — ž 〈D L ici〉 1. {{001f}}bavljenje kabalom 2. {{001f}}proučavanje kabale 3. {{001f}}primjena kabale …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • kozárstvo — sr uzgoj koza, bavljenje kozama; kozarenje …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika